BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ VE MESLEKLERİ

Beden, hareket ve denge zekâsı, düşünceleri ve duyguları ifade ederken, problem çözerken ve bir ürün meydana getirirken, bedeni ya da bedensel kasları kullanma yeteneğidir. Başka bir deyişle hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.

Bu zekâya sahip kişilerin karakteristik özellikleri:

- Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade ederler.
- Boya ve hamurla oynamayı severler.
- Nesneleri parçalayıp birleştirmeyi severler.
- Küçük kas gelişimleri kusursuzdur.
- Bir veya daha fazla sporla uğraşırlar.
- Uzun süre oturduklarında el ve ayaklarıyla oynarlar.
- Yerlerinde duramazlar. Beden dilini çok güzel kullanırlar.

Bedensel kinestetik bireyler uzun süre bir yerde oturamazlar. Bazıları bu tür bedensel kinestetik bireyleri hiperaktif olarak nitelendirir.  Bu nedenle öğretmenler genellikle kinestetik öğrencileri sorun çıkaran ya da vasat öğrenci olarak sınıflamaya yatkındırlar. Hâlbuki bu çocuklar öğrenme sürecine, çevre gezileri, hareket, yönlendirici materyaller ya da rol yapma dâhil edildiğinde daha fazla odaklanırlar. Bu çocuklar bilgiye bedensel kinestetik olarak daha kolay ulaşırlar.

Bedensel Zekâ İçin Öğrenme Stratejileri

• Kesip yapıştırma: Bir konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan topladığınız bilgileri elle yazarak ya da fotokopi yoluyla çoğaltarak büyük bir kartona yapıştırabilirsiniz. Örneğin dünyanın şekli ve coğrafi konumla ilgili resimleri ve şekilleri toplayarak bir kartona yapıştırabilirsiniz. İlgili yerlere gerekli notları da eklersiniz. Biyolojide Canlıların Sınıflandırması için internetten indireceğiniz resimleri bir dosyada birleştirebilirsiniz. İsterseniz çıktısını alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz de. Fizikle ve Geometri’yle ilgili temel şekilleri kartondan inşa edebilirsiniz.
• Dans etme: Eğer dans konusunda ustalığınız varsa ders çalışırken konuları, içeriğine uygun danslarla tekrarlayabilirsiniz.

• Gezilere katılma: Tarih dersi için imkânınız olduğunda tarihi mekânları, Biyoloji için doğal ortamları değerlendirebilirsiniz. Sınıf dışı öğretme tekniklerinden biri olan gezi, okul ve sınıf içi çalışmaları tamamlamak daha anlamlı kılmak amacıyla uygulanan planlı ziyaretlerdir. Bu teknik olayları, durumları gerçek görünümüyle tanıma, takdir etme ve bilgileri asıl kaynağından elde etmek amacıyla uygulanır. Geziler eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, müze, kütüphane, sanat galerisi, kamu kuruluşları gibi yerlere düzenlenebileceği gibi, öğrencinin üzerinde çalışmakta olduğu ya da yakın gelecekte çalışacağı konulara ilişkin, gölcük, dağlık, ormanlık gibi yerlere de düzenlenebilir.
• Pandomim: Duygu, düşünce ve olayları sözsüz olarak, sadece el, kol, yüz ve beden hareketleriyle anlatma demektir. Grup halinde çalışırken zaman zaman sözsüz tiyatroya başvurabilirsiniz.

• Konuyu açıklayıcı hareket zinciri yaratma: Bunun için konuları bir orkestra kendinizi ise şef olarak düşünebilirsiniz.
• Beden dilini kullanma: Konunun içeriğine göre, beden duruşunuza, jest ve mimiklerinize şekil verebilirsiniz. Bu sayede çalıştığınız konuya duygusal bir renk de katmış olursunuz.

• Okunan bir şeyi canlandırma: Coğrafya’da dünyanın hareketlerini, Kimya’da deneyleri zihinsel olarak canlandırabilirsiniz.
• Drama yapma: Dramayı daha önce, sosyal zekayı işlerken ele almıştık.

• Bilgisayar desteği: Araç-gereç oluşturma size pahalıya mal oluyorsa eğer ilgili programları biliyorsanız bunları bilgisayarda da tasarlayabilirsiniz.

Meslekler: Bedensel-kinestik zeka ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri yerine getirebilir.

KAYNAKLAR:

http://www.uludagsozluk.com/k/bedensel-kinestetik-zeka/

http://www.akillidershane.org/haberoku.php?hid=19

Çoklu Zekâ Kuramı’na Göre Kolay Öğrenme Stratejileri” (İstanbul–2008, Kültür Yayıncılık)

Yoruma kapalı.