HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ

 

HOLLAND’IN TİPOLOJİ KURAMI

Bu kuram, kişilik özellikleri ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. İnsanların kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanabileceği, yaşadıkları çevrelerinde aynı şekilde gruplanabileceği sonucuna varmış ve meslek danışmanlığı alanında Tipoloji kuramı olarak da bilinene kişilik kuramını geliştirmiştir.

Holland altı tip ve çevreleri de altı tip olarak gruplamıştır. Gerçekçi, Araştırıcı, sosyal, düzenli, girişimci, yaratıcı. Holland’a göre insan bu altı tipten birisine benzer. Tip teorik bir kavram, bir modeldir. Her tip çeşitli kültürlerin, akranların, ana babaların, sosyal sınıf ve fiziksel çevrenin ürünüdür. Tıpkı tipler gibi aynı adlarla tanımlanan altı çeşit çevre vardır. Her bir çevre belli bir kişilik tipinin başat olduğu bir ortamdır.

İnsanlar yeteneklerini, becerilerini kullanmalarına, tutum ve değerlerini ifade etmelerine, üstesinden gelebilecekleri rolleri oynamalarına izin verecek çevreler ararlar. Bir kimsenin davranışı, onun kişiliği ile çevrenin özelliklerinin etkileşimi ile belirlenir. Bu durumda bir kimsenin kişilik özeliklerini ve çevresinin örüntüsünü bilirsek onun nasıl davranacağını, örneğin hangi mesleği seçebileceğini tahmin edebiliriz.

HOLLAND_MESLEK__TERCİH_ENVANTER_

Envantere ulaşmak için yukarıdaki linki tıklayınız.

Envanter 90 maddeden oluşan “hoşlanırım-fark etmez-hoşlanmam” cevaplı likert tipi bir ölçektir.6 kişilik tipini gösteren alt ölçeği vardır. ABD Perdue üniversitesinde geliştirilen ölçek; 2002 yılında Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK tarafından uyarlanmış, pilot uygulamaları yapılmıştır.

GERÇEKÇİ

ž     kişiliği ölçen sorular;

 • ž     9,13,19,25,26,38,40,52 53,54,59,61,70,82,84
 • ž     Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek
 • ž     Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak
 • ž     Bir resim çerçevesi yapmak
 • ž     Orman yangınları için gözetleme yapmak
 • ž     Yaralı bir insana ilkyardım yapmak

GELENEKSEL

ž     kişiliği ölçen sorular;

 • ž     5,12,23,24,27,30,36,43 46,57,69,76,79,86,89
 • ž     Taksit ödemelerini tahsil etmek
 • ž     Gelir vergisi kazancını düzenlemek
 • ž     Aylık bir bütçe planı yapmak
 • ž     Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak

GİRİŞİMCİ

ž     kişiliği ölçen sorular;

 • ž     7,15,16,18,20,28,33,35,51,56,63,67,75,83,85
 • ž     İş gazeteleri veya dergileri okumak
 • ž     İnsanlara mali kararlar vermelerinde yardım etmek
 • ž     İş gezilerine çıkmak
 • ž     Yeni bir alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak

SOSYAL

ž     kişiliği ölçen sorular;

 • ž     2,21,29,37,49,55,58,60 64,65,66,73,87,88,90
 • ž     İnsanlara yasal doğruları açıklamak
 • ž     Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmaya çalışmak
 • ž     Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek
 • ž     Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek

YARATICI

ž     Yaratıcı kişiliği ölçen sorular;

 • ž     6,10,14,31,32,42,44,45 50,62,72,74,77,78,81
 • ž     Resimler tasarlamak ve çizmek
 • ž     Metal bir heykel tasarlamak
 • ž     Kısa hikayeler yazmak
 • ž     Sertifika, plaket veya takdir belgesi hazırlamak

ARAŞTIRMACI

ž     Araştırmacı kişiliği ölçen sorular;

 • ž     1,3,4,8,11,17,22,34,39,41,47,48,68,71,80
 • Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek
 • Bir havuz veya gölde yabani bitkilerin hayatını araştırmak
 • Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak
 • Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak …

HOLLAND’IN 6 KİŞİLİK TİPİ

KİŞİLİK TİPİ

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER

TİPİK MESLEKLER

GERÇEKÇİ

Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri fazla *Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler*Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar*Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler Otomobil tamircisi-her çeşit araç teknisyeni , elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler, beden eğitimi öğretmeni

ARAŞTIRMACI

Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, popüler olmaktan hoşlanmayan *Analitik gözlem yapma*Sistematik deneysel çalışma*Fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırma Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, astronot, antropolog, tıp teknisye

YARATICI

Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyici *Estetik faaliyetler yapar*Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler*Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma

*Bağımsız yaratıcı çalışmalar

Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, kompozitör, dekoratör ve mimar

SOSYAL

Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empatik, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı *İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler*Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek*Başkalarını ikna etme, yönlendirme Sosyal hizmet uzmanı, rehabilitasyon danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, üniversite öğretim üyesi, öğretmen

GİRİŞİMCİ

Dışa dönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan *Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler*Sosyal eğlendirici etkinlikler*Organize edilmiş çalışmalar Satıcı, pazarlamacı,komisyoncu, menejer, politikacı, avukat

GELENEKSEL

Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sabırlı, vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli *Sistemli kurallara bağlı aktiviteler*Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar*Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı

 

KAYNAKLAR:

http://www.aktuelrehberlik.com/index.php?topic=2753.0

http://mesbil.meb.gov.tr/mesleki_rehberlik/ogretmenler/Meslek_Rehberli%C4%9Fi_ve_Danisma_Kuramlar%C4%B1.pdf

 

 

 

 

 

HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ” üzerine 2 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>