OTİZMLİ BİREYLERE YÖNELİK BECERİ EĞİTİMİ

Eğitim, önceden saptanmış amaçlara göre yeni kuşakların, toplum yaşa­yışında yerlerini almak için hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliğini sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir(Başaran,1984) .

Eğitimin temel hedeflerinden biri de bireyin mutluluğu ve yaşamsal hazzı alabilmesini sağlamaktır. Çeşitli sebeplerden dolayı normal eğitimden faydalanamayan özel donanım, personel ve yöntemlere ihtiyacı olan bireylerin de bu amaca ulaşabilmeleri için bir takım süreçlerden geçmeleri gerekir (Akçi, 2008). Bunlar;

a-Bireysel ihtiyaçlar

b-Genel ihtiyaçlar diye sınıflandırılabilir.

  1. Bireysel ihtiyaçlar: Kişinin özür ve özelliklerinin elverdiği ölçüde kendi kendine yetebilmesini
    kapsamaktadır. (Öz bakım, konuşma, bedenini kullanma gibi)
  2. Genel ihtiyaçlar: Bireyin sosyal bir varlık olan insana haz, toplumsal yaşantıların getirdiği birlikte yaşama ihtiyaçlarını kapsamaktadır. (Bunlar birlikte hareket etme, paylaşma,
    iletişim, duyguları ifade etme, iş ihtiyacı gibi)

Beceri eğitimi, bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve ustalıkla yapabilmesi için istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır. Bu programlar iş eğitim merkezlerinde meslek öğretmenleri tarafından otizmli bireylere öğretilmektedir. İş eğitim
merkezlerinde uygulanan programlar aşağıda belirtilmektedir. Bunlar;

El Sanatları Atölyesi: Makrome işleri, hamak yapımı, toka ve boncuklardan hediyelik eşyalar, plaj hasırı yapımı; otistik çocukların belli alanda özel ilgileri olduğu düşünüldüğünde zevkli,
yaratıcı bir çalışma olarak görülmektedir.

Seramik Atölyesi: Bu bölüm öğrencilerin kendini ifade edebilmeleri, sanatla iletişim kurabilmeleri, gelişimlerini ilerletebilmeleri için bir fırsat yaratmaktadır. Üretilen
ürünlere vazolar, porselen kaplar, biblo, tabak, duvar panosu… vb. ürünleri
örnek verilmektedir.

Ağaç İşleri Atölyesi: Ağaç işleri bölümünde yapılan çalışmalar, şu aşamalardan oluşmaktadır; Ağaç parçalarını kesmek, zımparalamak, modelini vermek, birbirine tutkallamak ve vernikleyerek meydana gelen işi sonuçlandırmaktır. Tüm bu işlemleri öğretmenlerin gözetiminde parçadan bütüne yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Montaj Atölyesi: Montaj atölyesinde en karışık işlemleri, en basite indirgeyerek her hareketi bir bireye öğretmek ilkelerinden yararlanılarak başarılı çalışmalar yapılabilmektir. Basite indirgenmiş bu hareketlerin her birinin bir engelli birey tarafından yerine getirilmesiyle, parçadan bütüne yöntemiyle parçanın tümü üretilmekte ve bütüne varılmaktadır.

Mum Atölyesi: Mum atölyesinde yapılan çalışmalar şu aşamalardan oluşmaktadır; Mumun hammaddesi olan parafini eritme, kalıba dökme, kalıptan çıkarıp süsleme ve paketleme işlemleridir. Mum yapım işlemleri öğretilirken öğretmen öğrenci işbirliği yapmaktadır. Bu şekilde öğrencinin hem iletişim becerisi, hem de yaratıcılığı ve motor becerileri
gelişmektedir.

Seracılık: Tarımsal çalışmalarda bireylerin daha mutlu ve sağlıklı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Seralarda çalışan bireylerde istedikleri bir uğraşı sağlık kazanarak ve yaşadıkları gelişim sürecini olumlu yönde ilerleterek bunun doyumuna da vararak üretken olabilmektedirler. Bu çalışma sadece İzmir Sabahat Akşiray OÇEM ve İş Eğitim merkezinde uygulanmaktadır. Bu durumun sebebi; okulun kırsal alanda bulunması; yörenin toprağının verimli olması ve iklim şartlarının uygun olması nedeniyle başarılı bir sera çalışması yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>