BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ VE MESLEKLERİ

Beden, hareket ve denge zekâsı, düşünceleri ve duyguları ifade ederken, problem çözerken ve bir ürün meydana getirirken, bedeni ya da bedensel kasları kullanma yeteneğidir. Başka bir deyişle hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi

MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKÂ VE MESLEKLERİ

Nörolojik bakış açısından müzik zekası (ritmik zekâ), zekâ türlerimizin ilk önce gelişenidir. Bebek anne karnındayken  dışarıdan gelen seslere tepki verir. Ritm, ses, titreşim bebeklikten itibaren psikolojimize iyi gelmektedir. Bu yüzden büyüklerimizi bebekleri uyuturken ninni söylerler. Ayrıca uzmanlar klasik ve enstrümantal müziklerin anne karnında bebeğin zeka gelişimi için büyük katkısı olduğunu belirtmektedirler. Okumaya devam et

MANTIKSAL – MATEMATİKSEL ZEKÂ VE MESLEKLERİ

Bu tür zekaya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine, neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara  benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler. Mantıksal – matematiksel zekası kuvvetli bir öğrenci ; Okumaya devam et

GÖRSEL-UZAMSAL ZEKÂ VE MESLEKLERİ

Beynimizde ilk gelişen zekâ görsel-uzamsal zekâdır. Düşünün bebekken konuşamayız fakat nesneleri ellerimizle işaret ederiz. 8 aylık bebeğe anne nerede dediğimizde “Benim annem bu ve karşımda oturuyor” diyemez fakat eliyle annesini gösterir. Ellerine kalem aldıklarında duvarları, yerleri, defterleri veya kitapları karalarlar. Okumaya devam et

Meslek Seçimi Üzerine Güzel Sözler

  •  “İnsanın, yapacağı işini bulması, eşini bulmasına benzer”  MASLOW
  • “Yazgıların en güzeli, bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine, tutkuyla yaptığı bir iş için ona para ödeniyor olmasıdır”    MASLOW
  • “Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın boyunca bir kez bile çalışmış olmazsın.”  KONFÜÇYUS
  • “Gelecekte seni bekleyen muhteşem bir mesleğin var, sadece senin keşfetmeni bekliyor.” SUNA ALBAYRAK
  • “İyi veya kötü meslek diye bir ayrım yoktur, sadece sevdiğin meslek vardır.” SUNA ALBAYRAK
  • “İnsan sevdiği meslekte başarılı olur, başarılı olduğu meslekte güzel paralar kazanır.” SUNA ALBAYRAK

 Sözel-Dilsel Zeka ve Meslekleri

(Okuma, yazma ve konuşma zekası) Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

Okumaya devam et

ÇOKLU ZEKA ENVANTERİ

Çoklu zekâ kuramı bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nöro bilimden yararlanarak her bireyin zekâ düzeyinin otonom güçler ya da yetenekler tarafından oluştuğunu ve 8 zekâ gücünün var olduğunu savunmaktadır. Zekâlar her zaman birlikte çalışırlar; ancak bu çok karmaşık yollarla gerçekleşir. Örneğin bir futbol oyuncusu, bedensel zekâyı, koşar, yakalar ve vururken; uzamsal zekâyı sahayı ve görevini tanırken; dil ve sosyal zekâyı oyun kurallarını öğrenirken ve takımıyla tartışırken, paylaşırken; öze dönük zekâyı kendini değerlendirirken kullanmaktadır. Gardner’ın 1997′ de eklediği son öğe ile birlikte önerdiği 8 zekâ gücü şöyledir: Okumaya devam et