PLANLI DERS ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Öğrencilere, öğretmenleri ve velileri tarafından okuldan sonra gün içerisinde nasıl çalışması gerektiği konusunda tavsiyeler vermektedirler. Çoğu zaman bu tavsiyeler sıkıcı plan tabloları şeklinde öğrencilere verilmektedir. Öğrencilere sanki bir robot gibi davranmaları istenmektedir. Bunun yerine öğrencilere esnek bir plan hazırlanmalıdır. Bu durum hem öğrenciyi sıkmayacak, hem de öğrenciye tercih etme hakkı tanınmış olunacaktır. Planı hazırlayan öğretmen veya veli öğrenciye o gün içerisinde hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırması gerektiğini belirtmelidir. Öğrenci dilerse okuldan gelir gelmez ders çalışmalı, dilerse televizyon izledikten sonra çalışmalıdır. Buna en iyi karar verecek kişi öğrencidir. Eğer öğrencinin çalışma isteği yoksa veli ve öğretmen olarak ne kadar zorlarsanız zorlayın verim elde edilememektedir.

Okumaya devam et

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların “derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları” yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, “yeterince çalışmamak” olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan “Bilinçsizce çok çalışmak” değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır. Okumaya devam et

POPÜLER MESLEKLER VE ÖZELLİKLERİ

Günümüzde en çok gelişen ve gelecekte de genç nesillere iyi bir kazanç kapısı hazırlayan meslek dalları, çalışma hayatı uzmanlarının yaptığı bir araştırma ile belirlendi. 57 sektörde, 117 iş dalında görevli 30 bin kişi ile görüşülen uzmanların araştırmasına göre, geleceğin en iyi işi, mağazalarda alışveriş ortamını cazip hale getiren deneyim tasarımcılığı.

İşte geleceğin en popüler 10 mesleği: Okumaya devam et

İLGİ VE YETENEKLER

Her meslek belirli bir duygusal zekâ (EQ) gerektirir. Duygusal zekâsı (EQ) kuvvetli kişiler insan ilişkilerinde başarılı olan kişilerdir. İnsan iletişiminde başarılı olmanın temelinde empati kurmak vardır. Meslekte başarılı olmak sadece entelektüel zekâ (IQ) ile sağlanamaz. Bunun yanında EQ seviyenizin de yüksek olması gerekmektedir. IQ, kavramaya ilişkin kapasiteyi ölçerken, EQ akademik zekânın destekleyicisi olan yeteneği tanımlamaktadır. Okumaya devam et

KARAKTER RENKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Geçmişe dönüp bakıldığında insanlar ve onların davranışlarını anlamak için bir çok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı insan ve davranışlarını anlamak ve çözümlemektir. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar da farklı kişilikler var. O yüzden de insanları tanımak, anlamak, davranışlarının altında yatan nedenleri tespit etmek için bir değil, çok farklı yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, bir analizi yapıldığında insanların temelde 4 farklı gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada biz 4 farklı karakteri sarı,kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkle simgelenmektedir.

  1. SARI: Çılgın bir      renktir, neşeyi ve hareketi simgeler. Çalışmamızda da popüler, neşeli,      kabına sığamayan kişileri bu renkle simgeledik.
  2. MAVİ: Asaleti ve      ciddiyeti simgeleyen bir renktir. Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini      seven insanlar bu gruba girerler.
  3. KIRMIZI: Canlı ve dikkat      çekici bir renktir. Gücü kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler. Güçlü,      kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu renkle simgelenmektedir.
  4. YEŞİL: Rahatlatıcı ve      huzur verici bir renktir. Sükuneti ve uyumu simgeler. Okumaya devam et

KİŞİLİK TESTİ

Aşağıda verilen testi uygulayarak kendi kişisel özelliklerinizi belirlemeye çalışın ve kendi kişisel özelliklerinize göre önerilen tavsiyeleri değerlendirin.

Test Uygulaması: Farklı karakterlerin özelliklerini tespit etmede bir ölçü olarak bu bölümde bir test uygulaması yer almaktadır. Aşağıdaki testin her biri, dört şıktan oluşan 15 soru içermektedir. Seçeneklerde belirtilen özellikler size ne derecede uygunsa ona göre puan veriniz.

Puanlandırma: Her sorunun altında 4 şık yer almaktadır. Soruları cevaplarken size en uygun seçeneğe XX işareti, o seçenekten sonra size en uygun gelen ikinci seçeneğe ise X işareti koyunuz. Seçeneklerden sadece iki şıkka işaret koyun. Eğer sadece tek şıkka işaret koyacaksanız, o şıkka XX işareti koyunuz.

Test sonunda; XX işaretlileri 2, X işaretlileri 1 puan olarak değerlendiriniz. A,B,C ve D seçeneklerine verilen puanları toplayınız. Hangi seçenekteki puanlarınız ağırlıktaysa, baskın karakter özelliklerinizin o guruba girdiği anlaşılacaktır. Puanların yüksek olduğu ikinci grup karakter özellikleri de sizde bulunacağından, ikinci grup karakter özelliklerini de göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

KİŞİLİK TESTİ

Okumaya devam et

MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

İnsan hayatında iki önemli seçim bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iş seçimi diğeri eş seçimidir. İnsan her iki seçimde başarılı olduğu sürece hayattan zevk alarak yaşayabilir. Eğer bir seçimde başarılı olursanız hayattan yarım tat alırsınız ve bu sizinle mezara kadar süren bir süreçtir.  Bu yüzden ilköğretimden (11 yaş) itibaren ebeveynlerin çocuklarının kişisel özelliklerine uygun meslekleri araştırmaları ve psikolojik danışman ile birlikte yönlendirme yapmalıdır. Peki, mesleki yönlendirme nasıl yapılmalıdır. Bu işlem için üç aşamaları çalışma yapılması gerekmektedir. Okumaya devam et