ETİK EĞİTİMİ

ÖĞRENCİLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ İÇİN

ETİK PROJESİ

Ülkemizde zorunlu öğrenim çağında bulunan öğrencilerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrencilerin etik eğitimi sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Etik eğitimindeki amaç, öğrencilere kendi kültürlerine göre ahlak davranışlarını öğretmek ve istenmeyen davranışların önüne geçmektir. Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere etik eğitimi konusunda büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerdeki istenmeyen davranışların önlenmesi için etik eğitimi gereklidir ve araştırılması gereken bir konudur.

Projemiz için desteklerinizi bekliyoruz…

SUNA ALBAYRAK

EĞİTİM UZMANI

 

PROJEMİZİN BULGULARI

 “İş Eğitim Merkezlerinde Çalışan Meslek Öğretmenlerinin Beceri Eğitimi ve Sınıf Yönetimde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi ve Beceri Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinden İyi Örneklerin Sunulması” adlı projemizin bulguları aşağıda belirtilmiştir. Okumaya devam et

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ

Sınıf yönetimi; bireysel ve psikolojik gereksinmelerin belirlenmesine, sınıfta destekleyici koşullar yaratacak olumlu öğretmen, öğrenci ve akran ilişkilerinin düzenlenmesine, akademik gereksinmeleri karşılamaya dönük öğretim ilke ve yöntemlerinin kullanılmasına, sınıfın bir sistem ve grup olarak örgütlenmesine ve olumsuz öğrenci davranışlarının belirlenip düzeltilmesine ilişkin beş bilgi ve beceri alanından oluşmaktadır. Bu alanlar aşağıda açıklanmıştır (Jones ve Jones, 2004): Okumaya devam et

SINIF YÖNETİM MODELLERİ

Toplumsal değişme ve yeniliklere bağlı olarak eğitim alanında meydana gelen değişiklikler sınıf yönetiminde kimi modellerini ortaya çıkarmıştır. Sınıf yönetimi modellerindeki değişim; baskıcıdan demokratiğe; şekil yönelimliden amaç yönelimliye ve öğretmen merkezliden öğrenci merkezli bir anlayışa yönelmiştir. Bu yönelimler ortama ve kişilere ve yönetim anlayışına göre değişim göstermektedir. Bu bağlamda sınıf yönetimi modellerini etkileyen etmenler; öğrenci özelikleri, amaçlar, konular, kaynaklar ve gereksinmeler olarak sıralanabilir. Sınıf yönetimi modelleri: tepkisel model, önlemsel model, gelişimsel model ve bütünsel sınıf modeli olarak gruplanabilir. (Başar, 2011). Okumaya devam et