Bölüm Şefleri, Öğretmen mi Yönetici mi?

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefleri, norm kadro yönetmeliğinin “Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefi Norm Kadrosu” başlıklı 14. maddesindeki; “Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve Laboratuar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirlenir.“ hükümlerine göre öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmektedir. Okumaya devam et